Các sản phẩm của Tân Á Đại Thành được đánh giá cao, nhất là sự công nhận của các cơ quan chuyên môn của nhà nước. Có thể thấy được chất lượng sản phẩm của tập đoàn theo video dưới đây: 

Nguồn: Tập đoàn Tân Á Đại Thành